Güncel Duyurular
Bildiri Kuralları
SEMPOZYUMA KABUL EDİLEN VE BİLDİRİLERİNİ SUNAN KATILIMCILARIMIZIN BİLDİRİ METİNLERİNİN SON HÂLİNİ GÖNDERME TARİHİ 5 OCAK 2024 olarak belirlenmiştir. 

BİLDİRİLERİNİZİ LÜTFEN ŞABLONA UYGUN BİR ŞEKİLDE GÖNDERİNİZ.
ŞABLONU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

HAZIRLADIĞINIZ BİLDİRİYİ AŞAĞIDA BULUNAN BAĞLANTIYA YÜKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.
TAM METİNLERİNİZİN SON HÂLİNİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Dosyalarınızı yüklerken dosya adını ADSOYAD_BİLDİRİBAŞLIĞI şeklinde hazırlayarak göndermenizi rica ederiz.
Örnek: AHMETYILMAZ_İSLAMDASANATESTETİK

GENEL YAZIM KURALLARI  

 1. Bildiri dili Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinden biri olabilir.
 2. Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve en az 150, en fazla 300 kelime olmalıdır.
 4. Son başvuru tarihlerinden sonra gönderilecek bildiri özetleri ve bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Bildiri metinleri 15 sayfayı geçmemelidir.
 6. Bildirilerin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden  Türkçe ve İngilizce özet  (Abstract) bulunacaktır. Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalı aynı şekilde elde edilen bulguların değerlendirildiği bir “Sonuç” bölümü ile de bitirilmelidir.
 7. Yazılar üsten 2,5 cm,  alttan, sağ ve soldan 2 cm, üst bilgi 1 cm ve alt bilgi 0,4 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanan A4 ebadındaki sayfalara yazılır.
 8. Ana metin 11 punto, Türkçe ve İngilizce özetler, Dipnotlar ve Kaynakça 10 punto Times New Roman harf karakterinde 1,5 satır aralığından oluşur. Paragraflar ve kaynakça ikinci satır girintisi 1,25 cm olmalıdır.
 9. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 sözcükten oluşmalıdır.
 10. Türkçe makale başlığı büyük harf olmalıdır. İngilizce başlığın, Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract ve Keywords sözcüklerinin de sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.
 11. Tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli, bunların isimlendirilmelerindeki her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalı ve tablo başlığı italik olmalıdır. Başlık ve içerik yazıları ise 10 punto olmalıdır.
 12. Metin içinde üç satırı geçen blok alıntılar “tırnak” içinde italik 10 punto, soldan satır girintisi 1,25  sağdan 0,5 cm olmalıdır.
 13. Gönderilen çalışmalarda Türk Dil Kurumu (TDK) dil bilgisi imla kuralları geçerlidir.
 14. Gönderilen yazılarda, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde Dipnotlu İSNAD Atıf Sistemi Kullanılacaktır.
 15. Bildiri özetleri kabul edilse bile, kurallara göre yazılmamış bildiriler basıma alınmayacaktır.
 16. Bildirilerle ilgili her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

GENERAL SPELLING RULES  
 1. The language of the paper can be Turkish, English or Arabic.
 2. Papers must be scientific, original and previously unpublished.
 3. Abstracts should explain the topic and should be at least 150 and at most 300 words.
 4. Abstracts and papers submitted after the deadline will not be evaluated.
 5. Papers should not exceed 15 pages.
 6. At the beginning of the papers, there will be an abstract in Turkish and English that briefly and concisely expresses the subject. The manuscript should begin with an "Introduction" section that discusses the purpose, scope, approaches in the literature and the methodology of this study, and end with a "Conclusion" section that evaluates the findings.
 7. The manuscripts should be written on A4 size pages with a margin of 2.5 cm at the top, 2 cm at the bottom, right and left, 1 cm for the header and 0.4 cm for the footer.
 8. The main text is in 11-point font, Turkish and English abstracts, footnotes and references are in 10-point Times New Roman font with 1.5 line spacing. Paragraphs and bibliography should have a second line indent of 1.25 cm.
 9. Turkish and English keywords should consist of at least 3 and at most 5 words.
 10. The title of the article in Turkish should be capitalized. Only the initials of the English title, Abstract, Keywords, Abstract and Keywords should be capitalized.
 11. Tables, figures, photographs, graphs and drawings should be numbered, the first letter of each word in their names should be capitalized and the title of the table should be italicized. The title and content should be in 10-point font.
 12. Block quotations exceeding three lines in the text should be italicized in "quotation marks" in 10 font size, and the line indentation from the left should be 1.25 and 0.5 cm from the right.
 13. In the submitted manuscripts, the reference system, footnote format and bibliography will be used in English ISNAD Citation System for English and Arabic ISNAD Citation System for Arabic.
 14. Even if abstracts are accepted, papers that are not written according to the rules will not be published.
 15. All responsibility for the papers belongs to the authors.

1 لغات المؤتمر: التركية والعربية والانكليزية.
2 يجب أن تكون الورقة العلمية مستوفية للشروط العلمية والموضوعية وألا يكون قد قدم في مكان آخر
3 يرسل ملخص بالورقة العلمية يشير إلى الموضوع بشكل مباشر في حدود 150 إلى 300 كلمة
4 لن ينظر في الأوراق التي تصل بعد انتهاء تاريخ الإرسال.
5 يجب أن تحتوي الورقة العلمية في شكلها النهائي على ملخص بالعربي والتركي والانكليزي، كما يجب أن يحتوي على مقدمة تعالج أهداف البحث ومشكلته والدراسات السابقة ومنهجية البحث، كما يتم التطرق في خاتمة البحث إلى النتائج التي تم التوصل إليها.
6 يجب أن يشار في البحث إلى الكلمات المفتاحية.

Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 11 | Bu Ay: 23 | Bu Yıl: 1240 | Toplam: 9974