Güncel Duyurular
SEMPOZYUM PROGRAMI
 
ULUSLARARASI İSLÂM’DA SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU
(8-9 Aralık 2023)
ÖNEMLİ NOT:
AÇILIŞ PROGRAMI VE AÇILIŞ PANELİ DIŞINDAKİ TÜM OTURUMLAR ONLİNE OLARAK MİCROSOFT TEAMS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
 
AÇILIŞ PROGRAMI (Yüz yüze)
8 Aralık 2023, 9.30
15 Temmuz Şehitleri Salonu/Karabük Üniversitesi Kampüsü
 
AÇILIŞ PANELİ (Yüz yüze)
10.00-11.15 
Oturum Başkanı: Abdülcebbar Kavak
 • İbrahim Baz, Doğruyu Güzel Yapmak: Sufi Düşüncesinde Güzellik ve İhsan Ahlakı
 • Bilal Kemikli, İslam Sanatı ve Şiir
 • Mehmet Hüsrev Subaşı, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında Bir Kubbe Yazısını Okuma Denemesi
 • Abdüsselam Uluçam, İslam Mimarisinde Estetik
 • Serbülend Arpa, İslam’a Göre Mûsikî Sanatı
 
8 Aralık 2023 Cuma
 
1.OTURUM (A Salonu-Online) 14.00-15.15
Oturum Başkanı: Hamdi Kızıler
Katılmak için TIKLAYIN

 • Osman Mutluel, Kur’an’ın Estetik Değer Çözümlemesi
 • Emine Demil, Nebevî Öğretide Estetik Tasavvuru
 • Belkıs Doğan, Tevhid Anlayışının Evrensel Bir Göstergesi Olarak Sanat
 • Rıza Bakış, İyi ve Güzelin Sentezi Olarak Değer 
 • Betül İzmirli, Tasavvufun Evren Tasavvurunun İslâm Sanatının Kozmolojik İlkelerine Etkisi
 
1.OTURUM (B Salonu-Online) 14.00-15.15
 
Oturum Başkanı: Muhammed Sıddık
Katılmak için TIKLAYIN
 
 • عز الدين معميش، انبثاق الوعي الجمالي في الإسلام : دراسة في الجذور الفكرية والثقافية .
 • محمود النفار، القيم الجمالية في التراث السياسي الإسلامي في ضوء المقاصد التحسينية. 
 • عصام عبد المولى، مقاصد الشريعة الإسلامية الجماليّة: التطيّب نموذجًا.
 • سميــر محمد جمعة عـــــــــواودة، حفظ الأمن الفنّي في ضوموء مقاصد التشريع الإسلامي .
 
 
1.OTURUM (C Salonu-Online) 14.00-15.15
Oturum Başkanı: Halim Gül
Katılmak için TIKLAYIN
 • Mustafa Erhan Gözden, Ruh Estetiği Açısından Bir Kur’an Semantiği Denemesi: Tayyib Örneği
 • Fehmi Çiçek, “Allah Güzeldir Güzelliği Sever” Sözünün Sıhhati, Kaynakları, Rivayet Farklılıkları ve Günümüz Sanat Dünyasına Katkıları
 • Sema Köksal, Resim Yasağı İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi
 • İbrahim Gökçe, Hadisler Işığında Cami Motifleri ve Süsleme Sanatının Değerlendirilmesi
 • Halim Gül, Kullukta Sanat: Mahmud Es’ad Coşan Örneği
 
 
2.OTURUM (A Salonu-Online) 16.00-17.15
 
Oturum Başkanı: Kadir Özköse
Katılmak için TIKLAYIN
 • Kadir Özköse, Yunus Emre’nin Edebî Sanatı
 • Ramazan Güler, İslam İnancının Geleneksel Konut Mimarisi Üzerindeki Yansımaları
 • Mustafa Tutar, İslam Şehrinin Temel Kavramları Üzerinden M.S. 7. yy Kûfe ve M.S. 8.yy Bağdat Şehirlerinin Günümüz Metropolleri Açısından Değerlendirmesi
 • Haydar Güngör, Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in Sünnetinde Kıyafet Ve Estetik
 • Mehmet Kara, Kur’an Tilâvetinin Estetik Boyutu Açısından Vakf-İbtidâ’ya Riayet
           
2. OTURUM (B Salonu-Online) 16.00-17.15
Oturum Başkanı: Muhammed Nur Kaplan
Katılmak için TIKLAYIN
 • مروان مصطفى ربايعة، ألفاظُ الحُسْنِ والجمالِ في آيِ القرآنِ: دراسةٌ دَلاليَّةٌ مُعجميَّةٌ.
 • محمد محمود كالو، الجمال ونظائره في ضوء القرآن الكريم.
 • سعاد بسناسي، الهندسة الصّوتيّة للأساليب القرآنيّة. الجماليّات والدّلالات.
 • محمد صديق، القيم الجمالية والأخلاقية في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام.
 • محمد نور حمدان، قيمة الجمال في الإسلام: دراسة مقاصدية الإسلامية.
 
 
2.OTURUM (C Salonu-Online) 16.00-17.15
Oturum Başkanı: Zafer Topak
Katılmak için TIKLAYIN
 • Muhammed Yusuf Akbak, İrfan Dilinin Tercümanı Bülbül
 • Şevket Enes Samancıoğlu, Reşid Fânî’nin Naatlarında Hz. Peygamber’e Yapılan Teşbihler
 • Zafer Topak, Şeyh Galip’in Divan ve Hüsn-ü Aşk’ında Şairin Portresi
 • Şura Kavalcı Şana, Firdevsî’nin Şehnamesi’nde Yer Alan Rüstem ve Efsanevî Atı Rahş Tasvirlerinin Sanat ve Estetik Yönden İncelenmesi
 • Eyüp Kurt, Din Dilinde Sunum Sorunları ve Çözüm Önerileri
 
3.OTURUM (A Salonu-Online) 18.30-19-15
Oturum Başkanı: İbrahim Hakkı İmamoğlu
Katılmak için TIKLAYIN
 • İsmail Çevik, Eğitim Öğretimde İslam Estetiği
 • Sema Geyin, Kur’ân Öğretimi Derslerinde Söz ve Davranış Estetiği
 • Ali Gül, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının Sanat ve Estetik Öğretimi Yönüyle İncelenmesi
 • Elif Yıldız, İslâm Estetiğinde Üslüplaştırma İlkesinin Yeniden Yorumlanması   
 
 
3.OTURUM (B Salonu-Online) 18.30-19-15
Oturum Başkanı: Salih Derşevi
Katılmak için TIKLAYIN
 • نعيم حنك: الجماليات والزخرفة اللغوية في فن التراسل الأندلسي: الرسائل الحربية أنموذجا.
 • زياد هشام مصطفى مصطفى، جمالية الفن الإسلامي الهندسي.            
 • بليل عبد الكريم، التمثلات الدينية الحضارية في الصرح المعمارية الإسلامية.
 • أحمد الشرقاوي، الأوقاف والعمارة والهوية الإسلامية لاستانبول وقفية السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية وآيا صوفيا نموذجاً.
 • أحمد عبد الله نجم ، دور الأوقاف في إبراز الهوية وبناء المعرفة الإسلامية في الدولة العثمانية أوقاف النساء نموذجًا.
 
3. OTURUM (C Salonu-Online) 18.30-19-15
Oturum Başkanı: Şükrü Maden
Katılmak için TIKLAYIN
 • Recep Kara ve Reyhan Keleş , Sanat ve Estetiğin Buluştuğu Yer: Fuzûlî’nin Hat Levhalarına Yansıyan Şiirleri
 • Kubanıçbek İsakov Abdıkadıroviç-Turdubaev Salıcan Kadırovıç, Kutagdu Bilig Destanındaki Estetik Paradigmaların Destansı Biçimleri
 • Nevin Karabela, Adnan Öztürk, Mütenebbî’nin Şiirlerinde ‘Hazf’ın Estetik Kullanımı
 • Zeynep Şüheda Başaran, Aynı Şahname Ayrı Şahname: The Walters Art Museum’da W. 600, W. 602 ve W. 597 Tasnif Numaralarıyla Yer Alan Şaahname Nüshalarının Değerlendirilmesi
 • Ufuk Deveci, Abbâsî Devleti Döneminde Reyhânî Hattının Estetik Gelişimi.
 
 
9 Aralık 2023 Cumartesi
 
 
4. OTURUM (A Salonu-Online) 9.00-10.15
Oturum Başkanı: Ayşe Şallı
Katılmak için TIKLAYIN
 • Tuğba Aydeniz, Birinci Cihan Harbi Biterken Sanatçıların Sesi Olma Vaadi ile Çıkan Bir Osmanlı Gazetesi: Genç Sanatkâr         
 • Amanbek Murzakmatov, Jyldyz Itıgulova, Saltanat Boytoeva, Zamanının Şairleri, Sanatçıları ve Müzisyenleri Üzerine Muhammed Babür
 • Menci Eye, 19. Yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nde Sanat Anlayışı (Mardin Örneği)
 • Rezzan Yılmaz Karatay, Tanpınar’ın Beş Şehir’inde İslam Estetiği: Mimari Eserler Üzerinden Bir İnceleme
 • Edibali Karabıyık, Kerküklü Kâdirî Sûfî Şairler ve Türk Tasavvuf Şiirine Katkıları
 
 
4.OTURUM (B Salonu-Online) 9.00-10.15
Oturum Başkanı: Hussam Sousha
Katılmak için TIKLAYIN
 • Emine Filiz Kölmek, Visual Language Of Islamic Arts: A Study On Islamic Decorative Arts And Religious Symbolism.
 • Tayebeh Beheshti, Layout Design in Three Manuscripts of Timurid Qur'ans, Housed in The National Museum of Iran.
 • Seher Ali Shah, Traditional Calligraphy in modern-day Pakistan.
 • إبرهيم حسني ربايعة، وثائق قاشاني قبة الصخرة المشرفة زمن السلطان سليمان من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية العثمانية.
 • أحمد الأمين الزائدي، المقيَّد والطليق في ضوابط فن الخط العربي.
 
4.OTURUM Online (C Salonu-Online) 9.00-10.15
Oturum Başkanı: Savaş Çevik
Katılmak için TIKLAYIN
 • Savaş Çevik, Klasik Sanatlarımızda Yeni Arayışların Teknik-Estetik Özellikleri           
 • Melek Demirdöğen, Ayşe Farsakoğlu Eroğlu, Resimli Çocuk Kitaplarında İslam Sanatlarının İzdüşümü
 • Pari Malekzadeh, Züleyha Şener, Peykernigâri-Yi Derbarî Kaçar Döneminde Portreciliğin Evrimi
 • Sinan Doğan, Selçuklu Sanat Yapılarında İmgeleme Yöntemi ve Kültürel Hafızaya Etkisi
 
5.OTURUM (A Salonu-Online) 10.30-11.45
Oturum Başkanı: Ayhan Işık
Katılmak için TIKLAYIN
 • Ayhan Işık, Yörük Köyü Sipahioğlu Konağındaki Bektaşi Figürlerinde Sanat ve Estetik
 • Nevzat Sağlam, İslam Sanat ve Estetik Anlayışının Hilye-i Şerifelere Yansıması: Osmanlı’da Hilyelere Verilen Değer
 • Esra Yıldız, Kadı Sicillerinde Sanat ve Estetik -Üsküdar Mahkemesi Özelinde
 • Eslem Günaydın, XVIII. Yüzyıl Osmanlı’sında Bir Ermeni Mucit: Petros Baronyan ve Kıblenümâlarının Tezyinat Özellikleri
 • Fatma Şeyma Boydak, Beylikler Devri Ciltlerinin Gizemli Estetiği: Rûmî Tezyînatlı Kapak İçleri
 
5.OTURUM (B Salonu-Online) 10.30-11.45
Oturum Başkanı: Naim Hank
Katılmak için TIKLAYIN
 • فاطمة صديق، القيم الجمالية في الأدعية القرآنية.
 • عبد السلام يوسف اليعقوب، الغناء والموسيقى في حياة الصحابة والتابعين.
 • محمد أنس سرميني، إشكالية السماع والمعازف: نظرات تحليلية في الأدلة النصية والسياقات الخارجية.
 • لال الهاشمية باباهاشم، جمالية الخطاب الصوفي في الرواية العرفانية
  رواية "بحر نون" لعبد الإله بنعرفه انموذجا
 • مولاي علي سليماني، جماليات المحبة والتأويل في شرح تائية الحراق
  المطلع نموذجا.
 
5.OTURUM (C Salonu-Online) 10.30-11.45
Oturum Başkanı: Tuğrul Tezcan
Katılmak için TIKLAYIN
 • Fatma Asiye Şenat, Bestekâr Ahmet Hatiboğlu Eserlerinde Kur’ani Motifler
 • Mustafa Asım Akkuş, Aksaray Hâlidî Tekkesinin Tekke Mûsikîsi’ndeki Yeri
 • Halil İbrahim Önder, Teravih Namazlarının Estetik Bütünlüğü Bakımından Ayet-i Kerime Tertipleri
 • Tuğrul Tezcan, Kur'an Işığında Kalb-Estetik İlişkisi
6.OTURUM (A Salonu-Online) 12.00-13.15
Oturum Başkanı: Ahmet Mekin Kandemir
Katılmak için TIKLAYIN
 • Murat Okumuş, Estetik Obje, Estetik Süje ve Estetik Haz İlişkisi Açısından İslam Hat Sanatı ve Toplumsal İşlevselliği      
 • Faruk Narmanlı, Mehmed Şevki Efendi'nin İstiflerinde Estetik
 • Ümmügülsüm Terzi, Natural Çiçek Kesitlerinin Tezhip Sanatında Tasvir Edilmesi: Enine ve Boyuna Kesit Çizim Teknikleri Uyarlamaları
 • Zübeyde Kayrak, Ahlat Erzen Hatun Kümbeti’nin Rozetlerinin İncelenmesi   
 
6.OTURUM (B Salonu-Online) 12.00-12.45
Oturum Başkanı: Yakup Koçyiğit
Katılmak için TIKLAYIN
 • Alper Ay, Aşkın Metafiziği Üzerine
 • Abdullah Çakır, İbn Arabî Düşüncesinde Kubbe Sembolizminin Metafizik Temelleri Üzerine Mülahazalar
 • Kemal Yavuz Ataman, Küreselleşmenin Sanat/Estetik Problemi
 • Sadi Yılmaz, Mir Gıyâseddin Mansûr Deştekî Düşüncesinde Aşkın Hakikati ve Kısımları
 
6.OTURUM (C Salonu-Online) 12.00-13.15
Oturum Başkanı: Mustafa Yıldız
Katılmak için TIKLAYIN
 • Betül Eser, İslam Mimarisinde Cepheleri Mübarek İsimler ile Bezeme Uygulamasının Fikrî Arka Planının Tespitine Dair Düşünceler
 • Mustafa Demir, İslam Mimari Geleneğinin Hadis Temelli Dayanakları Üzerine
 • Hatice Engin, Osmanlı Dönemi Camilerinde Kubbenin Gelişimi ve Kubbe İçinde Yer Alan Hat Yazılarının Yorumlanması                                    
 • Gulzoda Makhmudjonova Akay, Süheyla Bilginer, İslâm Mimarisinin Taşkent’teki Şaheserlerinden Biri: Kökeldaş Medresesi
           
 
 
7.OTURUM (A Salonu-Online) 14.00-15.15
Oturum Başkanı: Ahmed Taha Rıdvan
Katılmak için TIKLAYIN
 • Noor Maher Zakaria Alzawawı, Talha Ulaş,  Al-Ahmadıyya Madrasah Restıtutıon Project 3d Model Report
 • Issa Zawahra, العمارة العثمانية في القدس في عهد السلطان سليمان القانوني.
 • نجم الدين عيسى، دراسة في الملامح الجمالية للمدينة المنورة وأثرها في نفوس المسلمين الصحيحين نموذجاً.
 • يحيى إمام سليمان، مظاهر الفنون الإسلامية في نيجيريا.
 • رضا محمد جبران، جمالية تنميق عناوين الكتب الأندلسية وتحقيق المأمول كتب ابن حزم أنموذجا
 
7. OTURUM (B Salonu-Online) 14.00-15.15
Oturum Başkanı: Anar Azizsoy
Katılmak için TIKLAYIN
 • Hümeyra Betül Mete Kay, İstanbul Sultanahmet Lala Hayreddin Paşa Mescidi’nin Tarihçesi ve Restitüsyon Sonrası Değerlendirilmesi                              
 • Müslüm Aydın, Recep Gün, İngiliz Seyahatnamelerinde Yer Bulan Karadeniz Bölgesindeki Dini Mimari (18. ve 19. Yüzyıllar)
 • Fatma Köse, İhsan Toktaş, Ankara Hacı Musa Cami Mimari Elemanlarında Bulunan Tezyinatların Geleneksek Türk Süsleme Sanatları Açısından Değerlendirilmesi
 • Fatma Alparslan, İhsan Toktaş, Dijital Ortamda Ankara Konulu Minyatür Çizimi ve Kompozisyon Tasarımları Üzerine Deneme
 • Sümeyra Ocak Ahmed, Mağrib Yazmalarında Yer Alan Na’l-i Şerîf Motiflerinin Anlam ve Estetik Bakımından Değerlendirilmesi
 
 
 

 
KATILIMCI LİSTESİ
Abdullah Çakır, Dr. Öğr. Üyesi/ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Abdulsalam Yousuf Essa Al-Yagoob, Dr. Öğr. Üyesi/Çankırı Karatekin Üniversitesi
Abdüsselam Uluçam, Prof. Dr./ Karabük Üniversitesi
Adnan Öztürk, Doktorant/ Süleyman Demirel Üniversitesi
Ahmad El Sharkawy, Dr.
Ahmed Abdullah Necm, Dr./ Ain Shams University
Ahmed el-Emin ez-Zâidî, Doktorant/Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Ali Gül, Dr. Öğr. Üyesi/ Samsun Üniversitesi
Alper Ay, Dr. Öğr. Üyesi/ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Amanbek Murzakmatov, Doç. Dr./ Oş Devlet Üniversitesi
Ayhan Işık, Doç. Dr./ Karabük Üniversitesi
Ayşe Farsakoğlu Eroğlu, Doç. Dr./ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   
Belkıs Doğan, Arş. Gör. Dr./ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Bellil Abdelkarim, Prof. Dr./ Chadli Bendjedid University
Besnaci Souad, Prof. Dr./ University Of Oran 1
Betül Eser, Arş. Gör./ Marmara Üniversitesi
Betül İzmirli, Doç. Dr./ Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Bilal Kemikli, Prof. Dr./ Bursa Uludağ Üniversitesi
Edibali Karabıyık, Dr./ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Elif Yıldız, YL Öğrencisi/ Mardin Artuklu Üniversitesi
Emine Demil, Dr. Öğr. Üyesi/ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Emine Filiz Kölmek, Dr.
Eslem Günaydın, Arş. Gör./ İstanbul Üniversitesi
Esra Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi/ Yalova Üniversitesi
Eyüp Kurt, Doç. Dr./ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Faruk Narmanlı, Arş.Gör. Dr./ Giresun Üniversitesi
Fatıma Sıddık, Doktorant/ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Fatma Alparslan, / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Fatma Asiye Şenat, Prof. Dr./ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fatma Köse, Yüksek Lisans Öğrencisi/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Fatma Şeyma Boydak, Doç. Dr./ Selçuk Üniversitesi
Fehmi Çiçek, Dr. Öğr. Üyesi/ Karabük Üniversitesi
Halil İbrahim Önder, Dr. Öğr. Üyesi/ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gulzoda Makhmudjonova Akay, Dr. Öğr. Üyesi/ Karabük Üniversitesi
Halim Gül, Prof. Dr./ Karabük Üniversitesi
Hatice Engin, Dr.
Haydar Güngör, Dr. Öğr. Üyesi/ Sinop Üniversitesi
Hümeyra Betül Mete Kay, Doktorant/ İstanbul Üniversitesi
Isam Abdul Mola, Dr.
Issa Zawahra 
İbrahim Baz, Prof. Dr./ Şırnak Üniversitesi
İbrahim Gökçe, Dr. Öğr. Gör./ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İbrahim Hüsni Rabayah, Prof. Dr./ Camiatu’l-Kuds el-Meftuha
İhsan Toktaş, Doç. Dr./ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İsmail Çevik, Dr. Öğr. Üyesi/ Karabük Üniversitesi
Jyldyz Itıgulova, Doç. Dr./ Oş Devlet Üniversitesi
Kadir Özköse, Prof. Dr./ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kemal Yavuz Ataman, Dr.
Kubanıçbek İsakov Abdıkadıroviç, Prof. Dr./ Oş Devlet Üniversitesi
Mahmoud N.M. Al-Naffar, Öğr. Gör. /Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Marwan Mustafa Rabaya, Dr./ El-Külliyyetü’l-Câmiiyyetü Lil’l-Ulûmi’t-Terbeviyye
Mehmet Hüsrev Subaşı, Prof. Dr./ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Mehmet Kara, Dr. Öğr. Üyesi/ Marmara Üniversitesi
Melek Demirdöğen, Doktorant/ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Menci Eye, YL Öğrencisi/ Ordu Üniversitesi
Mohamad Anas Sarmini, Doç. Dr./İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Muhammed Mahmud Kalu, Dr. Öğr. Üyesi/ Adıyaman Üniversitesi
Muhammed Sıddık, Dr. Öğr. Üyesi/ Karabük Üniversitesi
Muhammed Yusuf Akbak, Dr. Öğr. Üyesi/ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Murat Okumuş, Öğr. Gör./ Selçuk Üniversitesi
Mustafa Asım Akkuş, Dr. Öğr. Üyesi/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mustafa Demir, Dr. Öğr. Üyesi/ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Mustafa Erhan Gözden, Dr./ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Mustafa Tutar, Dr. Mimar
Müslüm Aydın, Dr.
Naim Hank, Dr. Öğr. Üyesi/ Karabük Üniversitesi
Najmeddin Isa, Dr. Öğr. Üyesi/ Yalova Üniversitesi
Nevin Karabela, Prof. Dr./ Süleyman Demirel Üniversitesi
Nevzat Sağlam, Doç. Dr./ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Noor Maher Zakaria Alzawawı
Osman Mutluel, Doç. Dr./ Pamukkale Üniversitesi
Pari Malekzadeh/ Urmia Üniversitesi
Ramazan Güler, Arş. Gör. / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Recep Gün, Doç. Dr./ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Recep Kara, YL Öğrencisi/ Atatürk Üniversitesi
Reyhan Keleş, Doç. Dr./ Atatürk Üniversitesi
Rezzan Yılmaz Karatay Arş. Gör., Karabük Üniversitesi
Rıza Bakış, Doç. Dr./ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sadi Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi/ Bingöl Üniversitesi
Saltanat Boytoeva, Öğr. Gör./ Oş Devlet Üniversitesi
Savaş Çevik, Dr./ Hattat
Seher Ali Shah, Öğr. Gör.
Sema Geyin, Dr. Öğr. Üyesi/ Trakya Üniversitesi
Sema Köksal, / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Serbülend Arpa, Dr. Öğr. Üyesi/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sinan Doğan, Uzman
Süheyla Bilginer, Uzman Sanat Tarihçi
Sümeyra Ocak Ahmed, Dr. Öğr. Üyesi/ Marmara Üniversitesi
Şevket Enes Samancıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi / Karabük Üniversitesi
Şura Kavalcı Şana, Doktorant/ Hitit Üniversitesi
Talha Ulaş
Tayebeh Beheshti
Tuğba Aydeniz, Doç. Dr./ Karabük Üniversitesi
Tuğrul Tezcan, Doç. Dr./ Karabük Üniversitesi
Turdubaev Salıcan Kadırovıç/ Rusya Devlet Sosyal Üniversitesi
Ufuk Deveci, Arş. Gör. / Karabük Üniversitesi
Ümmügülsüm Terzi/Müzehhibe, Musavvir
Zafer Topak, Dr. Öğr. Üyesi/ Karabük Üniversitesi
Zeyad Husham Mustafa Mustafa, YL Öğrencisi/ Karabük Üniversitesi
Zeynep Şüheda Başaran, Doktorant/ Hitit Üniversitesi
Zübeyde Kayrak
Züleyha Şener, Öğr. Gör./ Urmia Üniversitesi
أحمد الأمين الزائدي، طالب دكتوراه، جامعة السلطان محمد الفاتح .
رضا محمد جبران، أستاذ مشارك.
سميــر محمد جمعة عواودة، دكتور،  وزارة التربية والتعليم في فلسطين.
عز الدين معميش، أستاذ دكتور، جامعة قطر.
فاطمة صديق، طالبة دكتوراه، جامعة نجم الدين أربكان
لال الهاشمية باباهاشم، دكتورة، باحثة مغربية في الرواية.
محمد نور حمدان، دكتور، جامعة غازي عنتاب.
موالي علي سليماني، دكتور، جامعة السلطان موالي سليمان.
يحيى إمام سليمان، أستاذ دكتور، جامعة بايرو كنو.
Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 3 | Bu Ay: 15 | Bu Yıl: 1232 | Toplam: 9966